I am who I am – lyrics

I like what I like
I want what I want
I want what I want
I like what I like

I need what I need
I have what I have
I have what I have
I need what I need

I was who I was
I am who I am
I am who I am
I was who I was

I am who I am
I was who I was
I was who I was
I am who I am